Hjørring Stadion.jpg
Hjørring Kommune

Hjørring Stadion

Banevarme- og vandingsanlæg

Entreprisen omfattede etablering af banevarmeanlæg med i alt ca. 27.500 m varmeslanger i den eksisterende bane på Hjørring Stadion. Derudover omfattede entreprisen etablering af forsyningsledninger til teknikrum samt etablering af nyt vandingsanlæg.

Baneprojektet var en del af en totalrenovering af Hjørring Stadion, hvor der samtidig blev etableret to nye tribuner (udført af anden entreprenør i særskilt entreprise).

Entreprisen omfattede bl.a. følgende ydelser og arbejder:

  • Trækning af varmeslanger i banen

  • Etablering af banesprinklere til vandingsanlæg

  • Opgravning for varmeforsyningsledninger uden for banearealet

  • Installationsarbejde til banevarme

  • Etablering af sidesprinklere

  • Etablering af varmefølere

  • Etablering af forsyningsledninger til teknikrum

  • Reetablering af eksisterende græstæppe

  • Reetablering af opgravede arealer uden for banen med nyt rullegræs.

Bygherre

Hjørring Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juni 2015

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør