Aarhus Fremad Kunstgræsbane 1.jpg
Aarhus Fremad

Riisvangen Stadion, Aarhus

Anlæggelse af 3. generations kunstgræsbane

Anlæggelse af 3. generations kunstgræsbane på Riisvangen Stadion i det nordlige Aarhus. Anlægget har et samlet areal på 8.800 m².

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Jordarbejder

  • Udlægning af gummipad

  • Udlægning af 7.800 m² kunstgræs

  • Etablering af flisebelægning langs banen

  • Etablering af 4 m højt hegn (173 m)

  • Etablering af 2 m højt hegn (77 m)

  • Etablering af 107 m² flisebelægning

  • Etablering af støttemure

  • Nedtagning, genopsætning og kollisionssikring af eksisterende lysmast

  • Nedgravning af kabler til lysmaster.

Bygherre

Aarhus Fremad

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Februar - august 2012

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør