Hammel kunstgræsbane.jpg
Hammel Kunstgræsforening

Kunstgræsbane

Etablering af kunstgræsbane samt etablering af tilhørende sidearealer, lysanlæg og regnvandsbassin

Entreprisen omfattede etablering af en 11v11 kunstgræsbane med opstregning for to stk. 8v8 og fire stk. femmandsbaner.

Projektet omfattede endvidere etablering af tilhørende sidearealer samt regnvandsbassin nord for kunstgræsbanen.

Banen blev anlagt med en 3. generations kunstgræsbelægning med stråhøjde på 45 mm af typen Italgreen 47XTender Pro.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Etablering af dræn og afvanding

 • Klargøring af projektarealet på 6.900 m² med græsvækst

 • Afrømning af 2.000 m³ muld

 • Afrømning / regulering af ca. 5.834 m² grusbane

 • Opbygning af bane med 3.400 m³ bundsikring, 1.175 m³ stabilgrus kv. II og 80 m³ afretningsgrus

 • Sætning af 368 lbm kantsten

 • Etablering af 8.250 m² kunstgræsbelægning inkl. drænmåtte

 • Etablering af 300 m² grussti

 • Etablering af 371 lbm boldhegn inkl. port og 6 boldhenteråbninger

 • Etablering af lysanlæg

 • Etablering af regnvandsbassin.

Bygherre

Hammel Kunstgræs Forening

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2016

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør