Bruges til Gellerup kunstgræsbane.jpg
Aarhus Kommune

Gellerupparken

Etablering af en ny kunstgræsbane på 10.000 m²

Entreprisen omhandlede etablering af en ny kunstgræsbane på 10.000 m2 beliggende mellem Gellerupbadet og Klubberne i Gellerupparken ved Aarhus.

Projektet blev udført i forbindelse med realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Banen blev etableret med drænplade og kunstgræs fra Edel Grass, type: Edel Soccer Future DS, 60 mm.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Rydning

  • Bortkørsel af 9.000 m3 jord

  • Kabelbrønde og forberedelse til belysning

  • Levering og indbygning af 4.000 m3 bundsikring og knust beton

  • Etablering af 10.575 m2 kunstgræsbelægning inkl. drænplade

  • Etablering af 370 lbm kassettedræn inkl. plastmembran

  • Etablering af siddetrin langs banens sider.

 

           

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Bascon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør