Skævinge
Hillerød Kommune

Kunstgræsbane

Etablering af ny kunstgræsbane inkl. hegn og lysanlæg i Skævinge. Det samlede baneareal udgør ca. 9.400 m².

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Rydning af eksisterende beplantning og trådhegn
 • Afrømning af ca. 2.100 m³ muld
 • Profilering af råjord, herunder afgravning af ca. 2.200 m³ jord
 • Etablering af ca. 100 m hoveddræn og ca. 1.500 m detaildræn
 • Sætning af brønde
 • Bundopbygning med ca. 1.850 m³ bundsikring og ca. 1.400 m³ stabilt grus
 • Udlægning af ca. 9.250 m² kunstgræsbelægning
 • Sætning af ca. 850 lbm kantsten
 • Lægning af ca. 1.100 m² fliser inkl. grusopbygning
 • Etablering af spilleradgang inkl. grusopbygning
 • Projektering, levering og etablering af fundamenter og master til lysanlæg
 • Projektering, levering og opsætning af ca. 650 lbm boldhegn
 • Montering af ca. 450 m granulatsikring på hegn
 • Udlægning af ca. 150 m³ muld i skråninger omkring banen
 • Retablering af græsarealer langs banen inkl. græssåning.

Bygherre

Hillerød kommune

Rådgiver

WSP Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Juli - september 2021

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør