Fredericia Stadion (Monjasa Park).JPG
Fredericia Kommune

Monjasa Park

Etablering af banevarmeanlæg

Etablering af banevarmeanlæg på Fredericia Stadion (Monjasa Park). Stadionbanen er anlagt af Dan Jord A/S tilbage i 2005.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg

  • Lokalisering og rydning af sprinkleranlæg

  • Etablering af banevarme hovedledninger til fremløb og returløb

  • Etablering af banevarmedetailslanger i drænsand

  • Etablering af varmefølere med kabler i kabelrør

  • Etablering af teknikbrønde

  • Retablering af sprinkleranlæg inkl. funktionstest

  • Retablering af naturgræsbane, herunder græssåning og gødskning

  • Tophøvling af banen i ca. 5 cm højde

  • Afretning og topdressing af banearealet.

I alt blev der trukket ca. 29.000 m varmeslanger.

Bygherre

Fredericia Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

juni 2018 - juni 2018

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør