Næstved Stadion.JPG
Næstved Kommune

Næstved Stadion

Etablering af banevarmeanlæg på Næstved Stadion

Projektet omfattede etablering af banevarmeanlæg på Næstved Stadion, som er beliggende på Rolighedsvej 18 i Næstved.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg

  • Nedtagning af mål og boldfang

  • Lokalisering og rydning af sprinkleranlæg og vandledninger

  • Etablering af banevarme hovedledninger til fremløb og returløb

  • Etablering af banevarmedetailslanger

  • Etablering af varmefølere med kabler i kabelrør

  • Retablering af sprinkleranlæg og vandledning inkl. funktionstest

  • Retablering af naturgræsbane

  • Genopsætning af mål og boldfang

  • Pleje frem til aflevering (gødskning, vertidræning inkl. nedmåting, topdressing, klipning og vanding efter behov).

Bygherre

Næstved Kommune

Rådgiver

Orbicon

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

September 2017 - oktober 2017

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør