Næstved Stadion.JPG
Næstved Kommune

Næstved Stadion

Etablering af banevarmeanlæg på Næstved Stadion

Etablering af banevarmeanlæg på Næstved Stadion, som er beliggende på Rolighedsvej 18 i Næstved.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder:

  • Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg

  • Nedtagning af mål og boldfang

  • Lokalisering og rydning af sprinkleranlæg og vandledninger

  • Etablering af banevarme hovedledninger til fremløb og returløb

  • Etablering af banevarmedetailslanger

  • Etablering af varmefølere med kabler i kabelrør

  • Retablering af sprinkleranlæg og vandledning inkl. funktionstest

  • Retablering af naturgræsbane

  • Genopsætning af mål og boldfang

  • Pleje frem til aflevering (gødskning, vertidræning inkl. nedmåting, topdressing, klipning og vanding efter behov).

Bygherre

Næstved Kommune

Rådgiver

Orbicon

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør