Skive Stadion.jpg
Skive Kommune

Skive Stadion

Etablering af banevarme opdelt i 3 zoner, som kan opvarmes uafhængig af hinanden

Entreprisen omfattede etablering af banevarme på Skive Stadion i totalentreprise. I forbindelse med etableringen blev banen opdelt i tre zoner, som kan opvarmes uafhængig af hinanden. Varmekilden er fjernvarme.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende ydelser og arbejder:

  • Udarbejdelse af detailprojekt

  • Udgravning af render til hovedledning og fordelingsrør uden for opstregningen af banen

  • Nedpløjning af varmeslanger i banen

  • Krydsning af eksisterende løbebane ved styret underboring

  • Etablering af forsyning til nyt teknikrum

  • Reetablering af banen ved tromling, vertikalskæring, gødskning og eftersåning samt vertidræning og topdressning

  • Reetablering af opgravede arealer uden for opstregningen med vækstjord og nyt rullegræs.

Bygherre

Skive Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør