Søholt Boldbaner.jpg
Silkeborg Kommune

Søholt Boldbaner

Etablering af nye boldbaner på i alt 19.000 m²

Projektet omhandlede etablering af nye boldbaner på i alt 19.000 m².

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Afretning af råjord

  • Udlægning og bearbejdning af muld

  • Såning af græs

  • Gødskning.

           

Bygherre

Silkeborg Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør