Thisted Stadion.jpg
Thisted Kommune

Thisted Stadion

Etablering af banevarme- og vandingsanlæg på Sparekassen Thy Arena i Thisted

Etablering af banevarme- og vandingsanlæg på Sparekassen Thy Arena i Thisted.

Banevarmeanlægget blev opbygget i 3 zoner bestående af 3 rørsektioner, hvor hver sektion kan fyldes, udluftet og trykprøves uden påvirkning af de øvrige sektioner. I alt blev der trukket ca. 29.000 m varmeslanger.

Vandingsanlægget blev udført med pop-up spinklere, der kan styres individuelt, og der kan vælges og fastlægges flere driftscykler. Alle sprinklere blev desuden forsynet med swingjoints, som giver mulighed for højdejustering.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

  • Hovedafsætning og detailafsætning af baneanlæg

  • Etablering af banevarme hovedledninger til fremløb og returløb

  • Etablering af banevarmedetailslanger

  • Etablering af varmefølere med kabler i kabelrør

  • Etablering af teknikbrønde

  • Etablering af nyt vandingsanlæg

  • Flytning af trykforøgerstation til ny bygning inkl. etablering af stikledning til bygningen

  • Retablering af naturgræsbane, herunder eftersåning, gødskning, topdressing og udlægning af rullegræs.

Bygherre

Thisted Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør