Vidtskuevej.JPG
Aarhus Kommune

Vidtskuevej, Viby J

Anlæg af ny 11-mands fodboldbane

Projektet omfattede anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af en ny 11 mands fodboldbane på 8.000 m² ved Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Projektet omfattede endvidere anlæg af 14.000 m² rekreative arealer.

Banen blev anlagt på et kuperet areal med relativt stejle skrænter på op mod 3 meter mod dele af Vidtskuevej og Chr. X.’s Vej i Viby J. Fra toppen af skrænten på hjørnet af Chr. X’s Vej og Vidtskuevej stiger terrænet mod sydøst – en stigning på op mod 5-6 meter. Banen blev etableret som et fladt plateau med et 3 m højt skråningsanlæg og med boldhegn på alle sider.

Entreprisen omfattede følgende hovedmængder:

 • Afsætning af bane, vold, kotefixpunkter mv.

 • Afrømning af muld inden for baneareal – i alt ca. 9.600 m²

 • Terrænregulering og opbygning af skåning på baneareal

 • Bortkørsel af 10.000 m³ jord

 • Etablering af afvanding i form af ca. 1.560 m 80/92 uPVC dræn

 • Finregulering inkl. stensamling og udlægning af 25-28 cm muld med indblandet grundgødskning på baneareal inkl. skråningsanlæg

 • Grubning og dybdeharvning af baneareal efter muldudlægning

 • Udlægning af 4 cm sandlag og 3 cm sandlag med blanding af vækstlag efter hver udlægning

 • Finafretning af vækstlag og skråningsanlæg inkl. stensamling på baneanlæg klar til græssåning

 • Græssåning på baneanlæg samt skråning inden for baneanlæg

 • Startgødskning på bane- og skråningsanlæg

 • Udførelse af 2 m og 3 m brede asfaltstier inkl. tilslutning til baneareal – i alt ca. 1.675 m²

 • Etablering af 28 m² asfalteret cykelparkering

 • Etablering af betontrapper med 15 stigninger og gelænder.

Bygherre

Aarhus kommune

Rådgiver

Henry Berthelsen A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2018

Kompetencer
Kasper Lund Andersen

Kasper Lund Andersen

Sektionsleder

Ingeniør