Skåde Skole 2.jpg
Aarhus Kommune

Skaterarealer og multibane

Gennemgribende renovering på Skåde Skole

På den gamle fodboldbane ved Skåde Skole blev der foretaget en gennemgribende renovering / opdatering af skolens legearealer, som dækker et område på ca. 6.500 m².

Der blev etableret skaterområder i asfalt med diverse hop og kanter – i alt ca. 1.500 m². Til skaterarealet blev der anvendt følgende:

  • Skærvemastiks: SMA type 6, 45 kg/m², t = 20 mm.

  • Bitumenhårdhed 70/100.

  • Grusasfaltbeton: GAB I, 140 kg/m², t = 70 mm.

  • Bitumenhårdhed 70/100.

Endvidere blev der etableret et stort faldsandsareal, et klatreområde, en grusbane, gummibakker, en multibane med klatremure og ovale insitustøbte betonmure.

Til at forbinde det hele blev der anlagt asfalterede stier med insitustøbte kanter som afgrænsninger, trapper og belægningsområder.

Bygherre

Aarhus Kommune

Arkitekt

Peter Holst Arkitektur & Landskab

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2010

Kompetencer