Ceres Byen - Byggefelt 8.jpg
A. Enggaard A/S

Ceres Byen, Byggefelt 8

Etablering af beplantning og belægning

Ceres Byen er et nyt bydelsområde i det centrale Aarhus, beliggende hvor det gamle bryggeri Ceres lå frem til 2008. Ændringen af det tidligere fabriksområde til en ny, levende bydel foregik over en flerårig periode. Den nye bydel indeholder både boliger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og en ny bypark.

Grundet områdets størrelse var udviklingen af Ceres Byen opdelt i en række byggefelter. I 2015 forestod Dan Jord anlægsgartnerentreprisen på Byggefelt 8. Entreprisen blev udført i underentreprise for A. Enggaard og omfattede etablering af beplantning og belægning.

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

 • Levering og plantning af 13 træer:  

  • Prunus Subhitell  

  • Malus Hybrid  

  • Robinia Pseudiacasia

 • Muldudlægning og såning af ca. 550 m² plænegræs

 • Etablering af ca. 500 m² prydgræs

 • Udlægning af blomsterløg på græsarealer

 • Levering og udlægning af 200 m² græsarmeringssten

 • Etablering af 390 m² belægninger (teglklinker og betonfliser)

 • Udlægning af 750 m² asfalt i gårdrum og portåbninger

 • Etablering af 300 lbm kantafgrænsning

 • Etablering af ny betontrappe.

Dan Jord A/S forestod desuden pleje og vedligeholdelse af både græsarealer og beplantede arealer, herunder solitærtræer, frem til aflevering af entreprisen samt det første år efter afleveringen.

Bygherre

A. Enggaard A/S

Rådgiver

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2015

Arkitekt

C.F. Møller Danmark A/S

Kompetencer
Bjarke Bruun Rolfing

Bjarke Bruun Rolfing

Entrepriseleder

Bygningskonstruktør