DNU 1.jpg
Region Midtjylland

Det nye Universitetshospital

Landskabsarbejder i forbindelse med Færdiggørelsesentreprise D

Projektet vedrører udførelse af landskabsarbejder (terræn- og haveanlæg) i forbindelse med færdiggørelse af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby ved Aarhus. Entreprisen omfatter således udførelse af anlægsgartnerarbejder og belægningsarbejder omkring de nyopførte bygninger samt i gårdhaver mellem bygningerne.

Opførelsen af DNU er danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri. Hospitalskomplekset organiseres som en by med et hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve, som skal danne grundlag for en mangfoldig og levende, grøn bydel.

Færdiggørelsen af udearealerne udføres i takt med, at de mange byggepladser på DNU rømmes. Arbejdet pågår derfor løbende over en periode på syv år. Der anlægges i alt omkring 125.000 m² udearealer – herunder haveanlæg i 36 gårdrum. I forhold til gårdrummene har projektet et blødt formsprog, inspireret af celler. Det bløde formsprog og bygherrens høje forventninger til kvaliteten af det færdige anlæg stiller store krav til vores brolæggeres indlevelsesevner og faglige dygtighed.

Entreprisens brolæggerarbejder omfatter bl.a. følgende:

  • Etablering af betonkantning i form af rabatkantsten mod kørearealer, blokkantsten for stenseng langs sokkel samt havekantsten mod stier, i alt ca. 15.750 lbm

  • Sætning af betongræsarmeringssten

  • Sætning og lægning af betonbelægningssten og -fliser

  • Etablering af trappeanlæg i beton

  • Sætning af belægningssten, chaussésten, kantsten, trappeelementer og plinte i granit

  • Etablering af granitstensbelægninger i ledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Bygherre

Region Midtjylland

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013-2018

Kompetencer
Frederik Saaby Sørensen

Frederik Saaby Sørensen

Sektionsleder

Bygningskonstruktør