Eskelunden
Aarhus Kommune

Eskelunden

Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus

Etablering af nyt natur- og eventområde ved Eskelunden i det sydlige Aarhus.

Formålet med projektet er at omdanne området til et attraktivt rekreativt område, som kan benyttes af såvel familier og uddannelsesinstitutioner som naturelskere og motionister i hverdagen.

Derudover skal området fremover anvendes til større arrangementer (koncerter, festivals mv.), idet eventområdet anlægges med en publikumskapacitet på minimum 40.000 personer.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

 • Etablering og vedligeholdelse af trafikregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Jordarbejder, herunder jordforbedring og terrænregulering af fire eventområder, udskiftning af friktionsjord samt bortkørsel af forurenet jord
 • Etablering af forsyningsnet (vand, el, fiber) til eventområderne
 • Etablering af spildevandsafledning, delvist ved tryksat system og delvist ved gravitation
 • Etablering af dræn- og overfladeafledningssystem for enkelte delområder inkl. rørgennemføring under vejdæmninger
 • Etablering af veje, busshuttleplads og stier, herunder tilpasning af eksisterende vejkasser og etablering af nye vejarealer
 • Opbygning af fire sceneområder
 • Etablering og pleje af græstæppe i fire eventområder, herunder efterfølgende etableringspleje i 6 måneder
 • Omlægning af eksisterende stibelysning ved Brabrandstien
 • Tilpasning af belysning ved ny busshuttleplads.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Marts - november 2020

Kompetencer