Karré 331.jpg
Aarhus Kommune

Karré 331 Gårdforbedring

Trøjborg, Aarhus

Projektet omfattede gårdforbedring i Karré 331 på Trøjborg i Aarhus. Eksisterende skure, sokler og havemure blev nedbrudt, og eksisterende anlæg blev fjernet – med undtagelse af bevaringsværdig beplantning og enkelte flisebelægninger. Derefter blev terrænet reguleret, og der blev etableret et nyt fælles friareal for beboerne bestående af opholdsarealer, stier, græs, beplantning og ny belysning. Derudover blev der etableret nye terrasser ved ejendommenes facader samt renovationsforhold for erhverv og en mindre del af ejendommene.

I hovedtræk omfattede entreprisen føkgende arbejder:

 • Rydning af eksisterende belægninger, beplantning, græs, hegn, kloakledninger, brønde mv.

 • Terrænregulering

 • Udskiftning af nedløbsbrønde og dæksler

 • Etablering af komplet nedsivningsanlæg for lokal håndtering af regnvand (LAR) samt regnvandsledninger

 • Etablering af belysning af fællesstier

 • Etablering af støtte- og siddemure

 • Etablering af 742 m² belægninger i betonsten

 • Etablering af fem trapper i terræn

 • Etablering af nye terrasser med betonfliser

 • Etablering af 1.517 m² græs

 • Plantning af 608 stk. bøgehække samt 259 stk. takshække

 • Plantning af 18 træer (frugttræer mv.)

 • Plantning af bunddække

 • Etablering af 13 bede ved facader med blomster og klatreplanter

 • Lægning af 4.250 forårsløg

 • Udlægning af dækbark i alle bede og omkring fritstående træer i græs

 • Opsætning af tørrestativer

 • Pleje og vedligeholdelse af gårdanlægget i ét år efter aflevering.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2009 - 2010

Kompetencer