Klimaskolerne 2.jpg
Odder Kommune

Klimaskolerne i Hundslund og Gylling

Separering af regn- og spildevand på Gylling og Hundslund skoler i Odder Kommune. Separeringen blev udført ved LAR og overfladisk håndtering af regnvandet

Entreprisen blev udført i to etaper, hvor 1. etape (de grønne løsninger) blev udført i sommeren 2016, mens 2. etape (belægningsarbejder og omkobling) blev udført i sommeren 2017.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende ydelser:

 • Etablering af afspærring af arbejdsområderne

 • Rydning af eksisterende beplantning

 • Delvis opbrydning af eksisterende belægninger

 • Afrømning og genudlægning af muld

 • Regulering af råjord i varierende tværsnit

 • Sløjfning af eksisterende rendestensbrønde og tagnedløb

 • Ændring af eksisterende indvendige tagnedløb på flade tagpaptage til udvendige tagnedløb på Gylling Skole

 • Etablering af render, grøfter og nedsivningsbassiner til håndtering af regnvand

 • Etablering af nedløbsrør fra eksisterende tagbrønde og frem til vandrender i terræn

 • Belægningsarbejder i form af græsarmering og asfaltudlægning

 • Reetablering af berørte arealer, herunder etablering af ny beplantning og græssåning.

Bygherre

Odder Kommune

Rådgiver

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016 - 2017

Kompetencer