SPARK
Region Midtjylland

SPARK

Omdannelse af de eksisterende udearealer ved MarselisborgCentret i Aarhus til en nyskabende park. Projektet går under navnet SPARK, som står for Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning.

Visionen er at skabe en grøn oase i Aarhus Midtby, der kan benyttes af såvel MarselisborgCentrets brugere til genoptræning som af byens øvrige borgere til afslapning og forskellige aktiviteter. Derudover skal parken kunne håndtere store regnvandsmængder i perioder med meget nedbør. Parken er – så vidt vides – den første af sin slags i verden.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende typer landskabsarbejder:

 • Rydning af eksisterende belægninger og beplantning
 • Frigravning og nedbrydning af betonbunkere
 • Afrømning og udlægning af muld
 • Renovering af eksisterende kloakledninger
 • Etablering af nye stier, støttemure og trapper
 • Etablering af regnvandsbassiner og lavninger
 • Etablering af æblelund og skovområder, herunder plantning af træer samt øvrig beplantning (buske, græsser, stauder, løg mv.)
 • Etablering af forskellige typer aktivitetsområder inkl. levering og montering af inventar
 • Genetablering af private nyttehaver inden for parken
 • Såning af plænegræs
 • Montering af parkarmaturer.

Bygherre

Region Midtjylland

Rådgiver

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue / NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 - 2021

Kompetencer