Bispehaven
Østjysk Bolig

Bispehaven

Udførelse af jord-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde i forbindelse med 2. etape af tryghedsrenoveringen af det almene boligområde Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Udførelse af jord-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde i forbindelse med 2. etape af tryghedsrenoveringen af det almene boligområde Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Entreprisen omfattede renovering af i alt 9 gårdrum inkl. veje og stier mellem gårdrummene samt tilhørende p-pladser. Derudover blev en del af Hasle Centervej omlagt.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af eksisterende belægninger, herunder ca. 2.200 m² asfalt, ca. 800 m² belægninger, ca. 700 lbm kantsten og ca. 500 lbm fortovsbelægning

 • Afgravning og genindbygning af ca. 2.600 m³ råjord

 • Etablering af afvanding Ø160 inkl. brønde og tilslutninger

 • Indbygning af ca. 3.600 m³ bundsikring og ca. 3.600 m² SG II

 • Etablering af ca. 120 lbm sokkelaffugter

 • Etablering af belægninger, herunder ca. 900 m² klinker på stier, ca. 1.900 m² fliser ved boligindgange og på terrasser samt ca. 2.800 m² græsarmering

 • Udlægning af ca. 200 m² knust beton

 • Etablering af trapper, støttemure og faldunderlag

 • Etablering af ca. 700 m² fortovsbelægning med 2 rækker fliser og chausséstensrække

 • Sætning af ca. 2.500 lbm kantsten

 • Udlægning af ca. 7.700 m² asfalt

 • Plantning af ca. 1.100 planter og ca. 200 træer

 • Etablering af færdselstavler og kørebaneafmærkning.

Bygherre

Østjysk Bolig

Styringsentreprenør

Enemærke & Petersen A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførelsesperiode

2019 - 2021

Kompetencer