Skejby Sygehus - Strålekapaciteten
Aarhus Universitetshopsital

Strålebunkeren

Etablering af grønt tag på 925 m2 med tilhørende dræn- og tagrender

Etablering af grønt tag i forbindelse med udvidelse af strålekapaciteten på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Projektet var en del af etableringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Arbejdet omfattede levering og plantning / udlægning af systemopbygning til grønt tag på strålebunkeren og på forbindelsesgangen til den tilstødende bygning. Samt etablering af det grønne tag med et samlet areal på 925 m² og tilhørende dræn- og tagrender (i alt 165 lbm).

Det grønne tag er anlagt som et ekstremt tørketålende sedumtag – en type grønt tag, der kan udføres med enten plugs, spirer eller færdigmåtter. Taget er således anlagt med henblik på at kunne overleve uden vanding selv i lange tørkeperioder.

Taget er endvidere anlagt med henblik på lav vedligeholdelse. Taget er derfor etableret med så lille et vækstlag, at ukrudt tørrer ud efter en almindelig tør sommer- eller forårsperiode.

Taget er anlagt i ét niveau med udluftningskanaler og tagvinduer. I anlægsfasen var der stort fokus på brandsikkerheden, hvorfor alle udluftningskanaler omkranses af en bræmme af ikke-brandbart materiale (granitskærver), som adskilles fra sedumtaget af en stålkant.

Ved afløb mv. etablerede Dan Jord inspektionsskakte således, at servicepersonalet til enhver tid kan kontrollere, at afløb og afdræning fungerer korrekt. Inspektionsskaktene giver desuden let adgang til evt. rensning af afløb mv. For at sikre, at service og vedligeholdelse af taget kan udføres fuldt ud sikkerhedsmæssigt forsvarligt blev der desuden monteret en sikkerhedsline på taget.

Taget er etableret med 10 års garanti på systemopbygningens funktioner: Dræn, vækst og plantedække.

Bygherre

Aarhus Universitetshospital

Rådgiver

Rådgivergruppen DNU I/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2010 - 2011

Kompetencer