Bestseller 2
Bestseller A/S

Taghaver og -terrasser

Etablering af ti taghaver og tagterrasser i mange forskellige niveauer, i alt ca. 4.000 m2.

I perioden 2014-2015 forestod Dan Jord etableringen af taghaver og tagterrasser i forbindelse med opførelsen af Bestsellers nye domicil ved Aarhus Havn (Pier 2). Domicilet består af en række bygninger, som ligger forskudt i forhold til hinanden. Bygningerne bindes sammen af atriumgårde indeholdende forskellige typer af taghaver og tagterrasser.

I alt etablerede Dan Jord ti taghaver og tagterrasser i mange forskellige niveauer, dækkende et samlet areal på ca. 4.000 m². Terrasser, stier og trapper mv. er anlagt med sicilianske kalksten af typen Grigio Bottarga.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Anlæg af ca. 2.000 m² terrasser

  • Etablering af mange forskellige arter sedum-bede

  • Plantning af træer

  • Etablering af stier og trapper

  • Etablering af siddeplinte og plantekummer i kalksten

  • Etablering af små bakkelandskaber

  • Montage af elefantriste.

Projektet var nomineret til Brolæggerprisen 2015.

Bygherre

Bestseller A/S

Rådgiver

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Danmark A/S

Entrepriseform

Underentreprise

Udførselsperiode

2014 - 2015

Kompetencer
Bjarke Bruun Rolfing

Bjarke Bruun Rolfing

Entrepriseleder

Bygningskonstruktør