Filmbyen P1060802.jpg
Aarhus Kommune

Filmbyen

Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus.

Byggemodning af erhvervsområde ved Filmbyen i det centrale Aarhus. Entreprisen omfatter etablering af bl.a. ny svingbane på Sydhavnsgade, nye pladser og veje i granitbrosten, stier med asfalt og belægningssten, trappeanlæg samt plantebede og inventar.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger

 • Rydning af eksisterende beplantning og belægninger

 • Afgravning og bortskaffelse af ca. 10.500 tons jord, herunder håndtering af stærkt forurenet jord med bl.a. cyanid

 • Gravearbejder for ca. 650 lbm kabeltracé samt ilægning af ca. 1.300 lbm tomrør

 • Etablering af ca. 400 lbm kloakrør og sætning af ca. 40 brønde

 • Etablering af ca. 100 stk. vandrender

 • Indbygning af ca. 2.000 m³ bundsikring og ca. 6.000 m² stabilt grus samt udlægning af ca. 1.700 m² geonet

 • Udlægning af ca. 2.600 m² asfalt

 • Udlægning af ca. 700 m² stenmel

 • Sætning af ca. 100 lbm granitkantsten

 • Sætning af ca. 2.700 m² granitbrosten

 • Lægning af ca. 800 m² betonfliser

 • Etablering af ca. 900 lbm cortenstålkanter

 • Udlægning af ca. 2.000 m² råjord

 • Plantning af ca. 85 træer i planteceller med allétræsmuld

 • Såning af ca. 1.000 m² græs

 • Etablering af vejsøm, stelere, bænke og affaldsspande

 • Etablering af belysning, kørebaneafmærkning og skilte

 • Pleje af træer i 3 år efter etablering.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April - december 2019

Kompetence