Malling
Aarhus Kommune

Krekærlundsvej, Malling

Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling.

Udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af 2. etape af byggemodningen af lokalplan 1020 ved Krekærlundsvej i Malling.

Entreprisen omfatter byggemodning og kloakering af 39 villaparceller, etablering af ca. 600 m stamvej, etablering af overkørsler til 37 boligparceller fra byggemodningens etape 1, opførelse af ca. 50 m dalbro i beton samt etablering af ny støjvold langs Oddervej.

Arbejdet udføres som et ”One Company”-projekt sammen med vores søsterselskab Per Aarsleff, hvor Per Aarsleff forestår udførelsen af entreprisens dalbro inkl. de fornødne funderingsarbejder, mens de øvrige anlægsarbejder inkl. den overordnede styring af entreprisen varetages af vores egne medarbejdere.

Bygherre

Aarhus Kommune

Landskabearkitekt

LYTT Urban & Landscape architecture A/S

Rådgiver

NIRAS A/S og Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Oktober 2020 - December 2021

Kompetence