IMG_4426.JPG
Ejendomsselskabet Olav de Linde

Nabolaget, Etape 2

Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfatter opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer.

Jord-, kloak-, belægnings- og beplantningsarbejder på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus i forbindelse med realiseringen af 2. etape af Nabolaget. Etape 2 omfatter opførelse af fire bygninger med i alt 118 lejligheder inkl. p-kælder og grønne fællesarealer.

Dan Jords entreprise omfatter udgravning til ny p-kælder inkl. tilhørende kloak- og bundarbejde i og omkring kælderen. Efterfølgende taghaveopbygning i terræn oven på p-kælderens dæk samt etablering af belægninger, beplantning, cykelparkering og nedgravede affaldscontainere.

Entreprisen omfatter følgende hovedmængder:

 • Håndtering af ca. 20.000 m³ jord
 • Etablering af ca. 1.800 lbm kloak og dræn mv.
 • Etablering af ca. 3.960 m² betonstensbelægning
 • Etablering af ca. 790 m² granitstensbelægning
 • Etablering af ca. 235 m2 græsarmering
 • Etablering af ca. 340 lbm sokkelaffugtere
 • Etablering af ca. 1.900 m2 taghaveopbygning med systemjord
 • Plantning af hæk og buske samt 56 træer
 • Såning ca. 2.300 m2 græs
 • Etablering af otte nedgravede affaldscontainere
 • Levering og opsætning af udendørs fitness redskaber.

Bygherre

Ejendomsselskabet Olav de Linde

Styrings entreprenør

Dansk Bolig Byg A/S

Entrepriseform

Fagentreprise

Udførelsesperiode

2019 - 2021