Nymarks Allé
Østjysk Bolig

Nymarks Allé, Mårslet

Jord-, kloak-, vej-, belægnings- og beplantningsarbejde

Udførelse af jord-, kloak-, vej- samt belægnings- og beplantningsarbejder i forbindelse med etableringen af Østjysk Boligs afdeling 21, Nymarks Allé 276-404 i Mårslet ved Aarhus.

I alt blev der opført 65 rækkehuse i forskellige størrelser – 10 rækkehuse på 85 m², 45 rækkehuse på 104 m² samt 10 rækkehuse på 125 m². Rækkehusene er fordelt på 10 blokke og er alle opført af præfabrikerede elementer i to plan.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

 • Jordarbejder i terræn, herunder udgravning for fundamenter.

 • Regulering af i alt 6.000 m³ råjord

 • Sætning af fundamenter til præfabrikerede lejlighedsmoduler

 • Etablering af 2.835 m² boligveje og p-pladser inkl. afvanding

 • Kloakarbejder i terræn og boligblokke

 • Etablering af omfangsdræn

 • 3.150 m² belægningsarbejder (terrasser, stier, trapper mv.)

 • Etablering af støttemure

 • Græssåning

 • Etablering af 4.000 hækplanter samt øvrig beplantning i området

 • Etablering af to stk. affaldsøer med i alt seks stk. nedgravede affaldscontainere

 • Etablering af rør for antenne / telefon fra antenneskab til boliger

 • Etablering af rør og trækbrønde for fiber

 • Installation af udvendig belysning (terræn og skur)

 • Etablering af stikledninger til boliger

 • Installation for pumpebrønd

 • Etablering af vandledninger: Rør i terræn med tilhørende fittings, stophaner i terræn, foringsrør på stikledning til skakt i boliger, indføringsbøjninger og afspærringsventil i boliger.

Bygherre

Østjysk Bolig

Rådgiver

Bascon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 - februar 2013

Kompetence