Storbylandsby .jpg
Østjysk Bolig

Storbylandsby II

Forberedende jordarbejder forud for opførelsen af ”Storbylandsby II”, et nybyggeri med i alt 40 lejligheder i 1-2 etager, ved Halmstadgade / Olof Palmes Allé i det vestlige Aarhus.

Forberedende jordarbejder forud for opførelsen af ”Storbylandsby II”, et nybyggeri med i alt 40 lejligheder i 1-2 etager, ved Halmstadgade / Olof Palmes Allé i det vestlige Aarhus.

Entreprisen omfattede i hovedtræk følgende arbejder og mængder:

  • Rydning af eksisterende træer og buske
  • Afrømning af ca. 1.650 m³ muld, herunder bortkørsel og deponering af ca. 500 m³ stærkt forurenet muld
  • Udgravning af ca. 12.000 m³ råjord, herunder bortkørsel og deponering af ca. 3.500 m³ stærkt forurenet jord
  • Grundvandssænkning
  • Udlægning af ca. 3.100 m³ bundsikringsgrus i sandpuder fordelt på fire klynger
  • Fremføring af ca. 400 lbm regn- og spildevandsledninger samt sætning af brønde
  • Etablering af infiltrationsbassin, herunder udlægning af ca. 1.100 m² filtermuld og -grus
  • Udlægning af ca. 2.300 m² muld på bassinskråninger inkl. fræsning, stensamling og finregulering
  • Såning af ca. 1.500 m² græs og ca. 800 m² engblanding
  • Pleje af græsarealer frem til aflevering og 6 måneder efter aflevering.

Bygherre

Østjysk Bolig

Rådgiver

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence