Lystrup.jpg
AffaldVarme Aarhus

Udvidelse af Genbrugsstation

Udvidelse af den eksisterende genbrugsstation på Lystrupvej nord for Aarhus.

Udvidelsen omfattede et areal på 5.700 m², som blev belagt med asfalt.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Rydning af eksisterende træer og beplantning
  • Afrømning af muld og overskudsjord
  • Etablering af jordvolde af overskudsjord
  • Etablering af dræn og vejbrønde
  • Bundopbygning af genbrugsmaterialerne, knust tegl og betonknus
  • Flytning og montering af eksisterende L-elementer
  • Etablering af trækrør for belysning og lignende
  • Diverse omforandringer på eksisterende genbrugsplads.

 

Bygherre

AffaldVarme Aarhus

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013

Kompetence