Genbrugsstation Holmskovvej
Aarhus Kommune

Ny genbrugsstation

Holmskovvej, Malling

Projektet omfattede etablering af ny genbrugsstation på ca. 10.000 m² på Holmskovvej i Malling ved Aarhus.

Genbrugsstationen blev anlagt i tre niveauer med brugervenlighed, trafiksikkerhed og ressourcebevidsthed for øje. Der blev derfor anvendt genbrugsmaterialer i videst mulig omfang – eksempelvis blev mandskabsbygningen opført med genbrugssten fra nedrevne bygninger og som klimavenligt byggeri.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Jordregulering, dræning og kloakering
  • Støbning af 549 lbm støttevægge i beton
  • Støbning af armerede betonbelægninger – i alt 1.700 m² betonplader med en tykkelse på 20 cm
  • Bundopbygning og udlægning af 9.200 m² asfalt
  • Sætning af 250 lbm kantsten
  • Levering og montering af 410 lbm hegn og 300 lbm værn
  • Levering og montering af 250 lbm fenderplanker
  • Levering og montering af belysningsarmaturer samt lysstyring
  • Etablering af beplantning (træer, bunddække, dækafgrøde mv.)

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Moe & Brøndsgaard A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2011 - 2012