Aarhus Letbane, entreprise 12.jpg
Aarhus Letbane I/S

Aarhus Letbane, ent. 12

Etablering af en 2,7 km lang strækning, Herredsvej til Randersvej.

Entreprise udført i regi af konsortiet Aarsleff - Dan Jord JV I/S.

Projektet omfattede etablering af en 2,7 km lang strækning på den kommende letbane fra Herredsvej til Randersvej. På denne strækning blev der bygget tre broer: En 350 m lang bro over Søftenvej og Egådalen, en 70 m lang bro over Djurslandmotorvejen og en 75 m lang bro over Klokhøjen.

Derudover omfattede entreprisen følgende arbejder og hovedmængder:

  • Indbygning af ca. 160.000 m3 jord i banedæmningerne

  • Ramning af ca. 20,6 km 30x30 cm betonpæle under brofundamenterne

  • Arbejder op til 5 cm under svelleunderside i sportracéet

  • Etablering af cykelsti langs hele letbanestrækningen på både dæmninger og broer

  • Trafikregulering af Søftenvej og Djurslandsmotorvejen

  • Kalkstabilisering

  • Belægningsarbejder under broerne

  • Hævning af vej med ca. 80 cm over en strækning på ca. 100 m.

Foto: Chili Foto.

Bygherre

Aarhus Letbane I/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Maj 2013 - oktober 2014

Kompetence