Aarhus Letbane, entreprise 12.jpg
Aarhus Letbane I/S

Aarhus Letbane, ent. 12

Etablering af en 2,7 km lang strækning, Herredsvej til Randersvej.

Projektet omfattede etablering af en 2,7 km lang strækning på den kommende letbane fra Herredsvej til Randersvej. På denne strækning blev der bygget tre broer: En 350 m lang bro over Søftenvej og Egådalen, en 70 m lang bro over Djurslandmotorvejen og en 75 m lang bro over Klokhøjen.

Derudover omfattede entreprisen følgende arbejder og hovedmængder:

  • Indbygning af ca. 160.000 m3 jord i banedæmningerne

  • Ramning af ca. 20,6 km 30x30 cm betonpæle under brofundamenterne

  • Arbejder op til 5 cm under svelleunderside i sportracéet

  • Etablering af cykelsti langs hele letbanestrækningen på både dæmninger og broer

  • Trafikregulering af Søftenvej og Djurslandsmotorvejen

  • Kalkstabilisering

  • Belægningsarbejder under broerne

  • Hævning af vej med ca. 80 cm over en strækning på ca. 100 m.

Entreprisen blev udført i regi af konsortiet Aarsleff - Dan Jord JV I/S.

Foto: Chili Foto.

Bygherre

Aarhus Letbane I/S

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013 - 2014

Kompetence