Anelystparken
Grundejerforeningen Anelystparken

Anelystparken

Ny højresvingsbane i Tilst ved Aarhus

Projektet omfattede etablering af højresvingsbane samt ny adgangsvej fra Anelystvej til butiksområdet ved Anelystparken i Tilst ved Aarhus.

Højresvingsbanen blev etableret med henblik på at sikre en hurtigere og bedre adgang for bilister til butiksområdet.

Entreprisen omfattede følgende arbejder:

  • Rydning af ca. 400 m² asfalt, træer og græsarealer

  • Etablering af ny afvanding – 6 stk. rendestensbrønde

  • Etablering af ca. 400 m² bundopbygning og asfaltering

  • Sætning af ca. 250 lbm rabatkantsten

  • Kørebaneafmærkning og etablering af færdselstavler

  • Muldudlægning og græssåning.

Bygherre

Grundejerforeningen Anelystparken

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

November-december 2014

Kompetence