Bugtpromeaden - Aarhus Ø
Aarhus Kommune

Bugtpromenaden, Aarhus Ø

Støbning af en ny havnepromenade på nordsiden af byggeriet Light House på Pier 4 i forbindelse med De Bynære Havnearealer i Aarhus

Entreprisen omfattede etape 2 i anlæggelsen af Bugtpromenaden, som er etableret fra indsejlingen til Lystbådehavnen og Fiskerihavnen, langs med Aarhus Ø og ind mod Bassin 7.

Promenaden blev støbt i 25 cm tyk beton i ca. 7,5 meters bredde langs 150 meter af en eksisterende betonstøttemur. Arbejdet blev udført under trange forhold, da Light House i samme periode skulle gøres færdig til aflevering og de første beboeres indflytning.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Forberedende jordarbejder, herunder afgravning og terrænregulering

  • Tomrørs- og ledningsarbejder

  • Støbning af ca. 600 m² jernarmeret promenadedæk

  • Bundopbygning for 750 m² belægninger

  • Fugning med tokomponent epoxyfuge – ca. 200 lbm

  • Forberedelse til etablering af belysning

  • Etablering af ca. 250 m² stenmelsbelægning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012

Kompetence