Cykelsti, Egens Havhuse
Syddjurs Kommune

Cykelsti, Egens Havhuse – Vrinners

Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Egens Havhuse og Vrinners på Djursland inkl. forlægning af den eksisterende vej på en del af strækningen.

Entreprisen omfattede bl.a. etablering af trafikregulerende foranstaltninger, jord- og afvandingsarbejde, omlægning af kabler, etablering af trug, etablering af kystsikring på de kystnære strækninger samt asfaltarbejde.

Samlet set omfattede entreprisen følgende hovedmængder:

 • Opbrydning af ca. 2.000 m² asfalt og afrømning af ca. 6.000 m³ muld
 • Afgravning og indbygning af ca. 8.500 m³ jord
 • Etablering af ca. 3.400 lbm trug bestående af nøddesten
 • Udlægning af ca. 15.000 m² geotekstil i trug
 • Udlægning af ca. 3.000 m² geotekstil til kystsikring
 • Udlægning af ca. 2.300 m² erosionsnet
 • Udlægning af ca. 450 m² dæk- og bundsten
 • Lægning af ca. 400 lbm ledning til afvanding samt ca. 600 lbm drænledning
 • Sætning af ca. 40 rendestensbrønde og ca. 5 rensebrønde
 • Indbygning af ca. 7.400 m³ bundsikring og ca. 2.400 m³ SG II
 • Udlægning af ca. 31.500 m² asfalt på cykelstier og kørebane
 • Sætning af ca. 400 lbm kantsten
 • Etablering af ca. 3.100 lbm kørelinjer
 • Regulering og retablering af 16 indkørsler i Egens Havhuse
 • Udlægning af ca. 1.250 m² sandmuld
 • Udlægning af ca. 35.000 m³ muld på bl.a. rabatter og skråninger
 • Såning af ca. 33.000 m² græs på rabatter, grøfter og skråninger
 • Flytning af ca. 200 lbm let hegn.

Bygherre

Syddjurs Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019 - 2020

Kompetence