Cykelsti Lime-Skørring.jpg
Syddjurs Kommune

Cykelsti

Anlæg af ny cykelsti mellem Skørring og Lime på Djursland

Anlæg af ny cykelsti mellem Skørring og Lime på Djursland.

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger

 • Rydning og opbrydning af eksisterende flisebelægninger

 • Afrømning og genudlægning af 5.700 m³ muld

 • Afgravning og indbygning af 2.900 m³ råjord

 • Etablering af fem plastbrønde ø315 mm

 • Etablering af 75 m stikledninger ø100 mm inkl. tilslutning

 • Udlægning af 2.500 m³ bundsikring og 8.569 m² stabilt grus

 • Etablering af 7.512 m² asfaltbærelag

 • Etablering af helleanlæg inkl. spærreflade i Skørring

 • Såning af 13.500 m² græs

 • Opsætning af 60 stk. kantpæle inkl. fundament.

Bygherre

Syddjurs Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetence