Gellerup og Toveshøj 3
Brabrand Boligforening & Aarhus Kommune

Ny infrastruktur, Etape 1

Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Dan Jord A/S har som hovedentreprenør udført anlægsarbejderne i forbindelse med gennemførelsen af 1. etape af de nye vejanlæg i Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand som led i realiseringen af helhedsplanen for området.

Helhedsplanen har til formål at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Dette skal ske ved at åbne området op over for omgivelserne ved bl.a. anlæggelse af nye vejsystemer, renovering og omdannelse af eksisterende boligblokke, opførelse af nyt beboerhus, udflytning af kommunale arbejdspladser, etablering af nye grønne områder og ny belysning mv. Alt i alt omfatter helhedsplanen projekter med en samlet værdi på mere end 7 mia. kr., som skal gennemføres over en tyveårig periode.

Den nye infrastruktur, hvoraf Dan Jord A/S har udført etape 1, skal øge mulighederne for gennemkørsel i området således, at borgerne nemt og trygt kan komme fra ét kvarter til et andet. Derudover skal de nye vejanlæg sikre en bedre forbindelse til resten af byen, hvorved området åbnes op og dermed gøres mere attraktivt og trygt. Dan Jord A/S’ ydelser omfattede i hovedtræk følgende arbejder: Rydning af beplantning og belægninger, jord-, kloak- og lednings-arbejder, etablering af nye belægninger og p-pladser samt landskabsarbejder.

Dan Jord A/S har i forbindelse med entreprisens udførelse haft stort fokus på at minimere generne for områdets beboere. Dan Jord A/S har derfor løbende været i kontakt med en række beboerrepræsentanter i både planlægnings- og udførelsesperioden.  Dan Jord A/S har desuden løbende været i dialog med Gellerupsekretariatet om mulighederne for beskæftigelse af beboere på projektet. En af de beboere, som har været beskæftiget med udførelsen af de nye vejanlæg, er efterfølgende blevet fastansat hos Dan Jord A/S.    

Bygherre

Brabrand Boligforening

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

April 2014 - Marts 2016

Kompetence