Gellerup og Toveshøj 3
Brabrand Boligforening & Aarhus Kommune

Ny infrastruktur, Etape 1

Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelsen af 1. etape af de nye vejanlæg i Gellerupparken og Toveshøj i Brabrand som led i realiseringen af helhedsplanen for området.

Helhedsplanen har til formål at ændre Gellerupparken og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Dette skal ske ved at åbne området op over for omgivelserne ved bl.a. anlægg af nye vejsystemer, renovering og omdannelse af eksisterende boligblokke, opførelse af nyt beboerhus, udflytning af kommunale arbejdspladser, etablering af nye grønne områder og ny belysning mv. Alt i alt omfatter helhedsplanen projekter med en samlet værdi på mere end 7 mia. kr., som skal gennemføres over en tyveårig periode.

Den nye infrastruktur, hvoraf Dan Jord udførte etape 1, skal øge mulighederne for gennemkørsel i området, så borgerne nemt og trygt kan komme fra ét kvarter til et andet. Derudover skal de nye vejanlæg sikre en bedre forbindelse til resten af byen, hvorved området åbnes op og dermed gøres mere attraktivt og trygt.

Dan Jords entreprise omfattede i hovedtræk følgende arbejder: Rydning af beplantning og belægninger, jord-, kloak- og ledningsarbejder, etablering af nye belægninger og p-pladser samt landskabsarbejder.

I forbindelse med entreprisens udførelse havde vores medarbejdere stort fokus på at minimere generne for områdets beboere. Vi var derfor løbende i kontakt med en række beboerrepræsentanter i både planlægnings- og udførelsesperioden.  Vores medarbejdere var desuden løbende i dialog med Gellerupsekretariatet om mulighederne for beskæftigelse af beboere på projektet. En af de beboere, som var beskæftiget med udførelsen af de nye vejanlæg, blev efterfølgende fastansat hos Dan Jord.    

Bygherre

Brabrand Boligforening

Rådgiver

Grontmij A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 - 2016

Kompetence