Grenaa Omfartsvej 1
Norddjurs Kommune

Grenaa Omfartsvej

Etablering af ny omfartsvej ved Grenaa

Projektet omfattede etablering af Grenaa Omfartsvej.

Omfartsvejen forløber nord om Grenaa mellem Hovedvejen (landevejen mod Randers) og Kattegatvej ved Grenaa Havn. Omfartsvejen blev tilsluttet Hovedvejen i et kanaliseret T-kryds og fortsætter nord om Dolmer og Åstrup, hvorefter den afsluttes i en rundkørsel umiddelbart vest for Stensmarksvej.

Fra rundkørslen blev der etableret vejforbindelse mod nord til Stensmarksvej, mod øst til havnen og mod syd til Kattegatvej, hvor der blev etableret en ny baneoverkørsel.

Entreprisen omfattede endvidere etablering af en række tilslutninger af omfartsvejen til det eksisterende vejnet samt etablering af 20 markoverkørsler.

Bygherre

Norddjurs Kommune

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Udførelsesperiode

2016 - 2017

Kompetence