En god skovlfuld.jpg
Aarhus Kommune

Krydsombygning

Udvidelse af krydset på Viborgvej, ved Runevej/Bredskiftevej, fra to til fire kørespor

Entreprisen omfattede udvidelse af krydset på Viborgvej, ved Runevej/Bredskiftevej, fra to til fire kørespor.

Herunder etablering af to gennemgående kørespor i hver retning på ca. 400 meter af Viborgvej samt udvidelse af Runevej med svingbaner og cykelsti.

I hovedtræk omfattede arbejdet følgende arbejder:

 • Opbrydning af eksisterende vejbelægning

 • Afrømning af muldjord

 • Udgravning for vejkasse

 • Omlægning af ledninger og kabler

 • Etablering af ny vejafvanding

 • Etablering af ny vejbelægning

 • Afmærknings- og skiltearbejde

 • Forberedelse for fremtidig vejbelysning

 • Forberedelse for nyt signalanlæg

 • Etablering af ny vandledning

 • Afsluttende arbejder i form af græssåning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

NIRAS A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2016

Kompetence