Krydsombygning Viby J
Aarhus Kommune

Krydsombygning, Viby J

Omlægning af krydset Skanderborgvej - Ringvej Syd / Ravnsbjergvej i Viby J samt anlæggelse af to ekstra venstresvingsbaner på Skanderborgvej.

Omlægning af krydset Skanderborgvej – Ringvej Syd / Ravnsbjergvej i Viby J.

Ud over anlæg af to ekstra venstresvingsbaner og sideudvidelse af Ringvej Syd og Skanderborgvej omfattede entreprisen bl.a. omlægning af eksisterende cykelsti og fortov samt flytning og udvidelse af helleanlæg.

Arbejdet blev udført med vej i drift, med minimum et spor åbent i begge retninger i hele anlægsperioden.

Belægningsarbejderne omfattede følgende mængder:

  • Lægning af 1.085 lbm chaussésten i grus mellem fortovsfliser

  • Sætning af 48 m² chaussésten i grus i heller og skillerabatter samt ledefelter

  • Sætning af 381 lbm granitkantsten i beton

  • Lægning af 424 m² fortovsfliser

  • Sætning af 454 lbm betonkantsten i beton

  • Sætning af 550 lbm fortovskantsten i bagkant cykelsti langs Rosenvangs Allé.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015

Kompetence