Vestas, p-plads.jpg
Vestas Wind System A/S

Udvidelse af p-plads

Parkeringspladser, belysning samt beplantning

Udvidelse af den eksisterende p-plads ved Vestas Wind System A/S’ domicil på Hedeager i Aarhus N.

Projektet blev udført i tre etaper med etablering af i alt 450 nye parkeringspladser. P-pladserne blev etableret med bundopbygning, asfaltering og afgrænsninger med nye Albertslundkantsten. Endvidere blev der etableret belysning og beplantning.

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

 • Opbrydning af 1.100 tons asfalt og 700 m² belægningsfliser

 • Råjordsarbejder – i alt ca. 12.000 m³

 • Levering og udlægning af bundsikring og stabilgrus, ca. 15.000 m²

 • Etablering af 31 vejbrønde og 6 gennemløbsbrønde Ø600 - Ø2000

 • Etablering af dræn, ca. 1.000 lbm regnvandsledninger Ø110 - Ø400 og 67 lbm underjordisk regnvandsbassin Ø1600

 • Levering og udlægning af ca. 3.000 tons asfalt

 • Opstribning af ca. 2.500 lbm p-båse med termoplast

 • Etablering af ca. 600 m² betonbelægning

 • Sætning af ca. 2.000 lbm kantsten

 • Udlægning af ca. 600 m³ muld

 • Græssåning på et 2.500 m² stort udenoms areal

 • Plantning af 50 træer og ca. 1.900 buske

 • Etablering af 5 cykelskure

 • Levering og montering af 20 kabelbrønde

 • Etablering af ca. 1.500 lbm kabelrør samt ca. 2.500 m nye kabler til belysning

 • Levering og montering af 24 lysmaster inkl. fundamenter.

Bygherre

Vestas Wind Systems A/S

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 - 2015

Kompetence