P-plads Skejby Hedager 44
Fokus Asset Management A/S

P-plads i Skejby

Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus.

Udvidelse af p-plads ved kontorbygningen på Hedeager 44 i Skejby i det nordlige Aarhus. Formålet med udvidelsen er at skabe ekstra kapacitet og bedre faciliteter for ejendommens lejere, herunder at fremtidssikre faciliteterne til større udbredelse af el-biler. I alt etableres der 96 nye p-pladser ved kontorbygningen.

Udvidelsen af p-pladsen udføres så bæredygtigt som muligt, hvilket bl.a. indebærer, at der i størst muligt omfang anvendes genbrugsmaterialer i vejopbygningen.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Trafikhåndtering
 • Rydning af eksisterende beplantning og kantsten
 • Afrømning af ca. 3.500 m² muldjord
 • Bortskaffelse af ca. 2.300 m³ muld/råjord
 • Terrænregulering
 • Etablering af afvanding
 • Udlægning af ca. 3.500 m² bundsikring, SG II og asfalt
 • Sætning af ca. 500 lbm kantsten
 • Afstribningsarbejder for inddeling af asfaltarealerne i parkeringsfelter
 • Retablering af ca. 400 m² muld langs kantsten inkl. græssåning
 • Plantning af ca. 15 træer og ca. 150 stk. bøgepur i helleøer
 • Levering og montering af 17 nye belysningsmaster inkl. trækning af kabler.

 

Bygherre

Fokus Asset Management A/S

Rådgiver

Sweco Danmark A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence