Rampeanlæg 7 www.jpg
Aarhus Kommune

Rampeanlæg

Etablering af ny rampe fra Strandvejen til Østhavnsvej i det centrale Aarhus i forbindelse med etablering af adgang for særtransporter til Aarhus Havn.

Etablering af ny rampe fra Strandvejen til Østhavnsvej i det centrale Aarhus i forbindelse med etablering af adgang for særtransporter til Aarhus Havn. Entreprisen omfattede desuden ændring af vejprofilet på Marselis Boulevard på strækningen fra Dalgas Avenue til Strandvejen samt mindre anlægstekniske ændringer af krydset Strandvejen / Marselis Boulevard.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger

 • Rydning af eksisterende belægninger og bevoksning

 • Opbrydning af gammelt betonfundament i skråning

 • Udgravning til ny vejkasse/stikasse

 • Udlægning af ca. 1.550 m² muld

 • Indbygning af ca. 2.350 m³ friktionsfyld

 • Etablering af ny afvanding, herunder ca. 130 m drænledninger

 • Etablering af 7 mastefundamenter

 • Ilægning af ca. 1.200 m trækrør til signal-/belysningsanlæg

 • Etablering af nyt bærelag med ca. 775 m³ bundsikring og ca.370 m³ stabilgrus

 • Udlægning af ca. 3.500 m² asfalt

 • Sætning af ca. 500 m kantsten, ca. 25 m² brosten og ca. 25 m²fortovsfliser

 • Etablering af ca. 850 m² kratbevoksning

 • Såning af ca. 700 m² græs (blomstereng)

 • Opsætning af 6 stk. vippesteler til aflåsning inkl. fundament

 • Etablering af ca. 100 m trådhegn

 • Etablering af kørebaneafmærkning og skiltearbejder.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2019

Kompetence