Skæring Bæk Bro
AAB

Skæring Bæk Bro

Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen af det nye boligområde ”Skæring Bæk Huse” nord for Aarhus.

Vejforbindelsen blev udført med en betonelementtunnel, som blev koblet til områdets nye boligveje.

Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Jordarbejder, herunder afrømning af ca. 325 m³ muld, indbygning af ca. 175 m³ friktionsfyld omkring bygværk, afgravning og genindbygning af ca. 50 m³ råjord samt udlægning af ca. 50 m³ muldjord i rabat og på skråninger
 • Midlertidig omlægning af Skæring Bæk
 • Etablering af kabelgrav inkl. udlægning af foringsrør
 • Opbygning af vejkasse, herunder udlægning af ca. 425 m³ bundsikringsgrus og ca. 200 m³ stabilt grus
 • Levering og montage af betonelementtunnel inkl. udførelse af fugtisolering og erosionssikring
 • Etablering af ca. 75 lbm betonkantsten og ca. 100 m² fortov
 • Udlægning af ca. 850 m² asfalt
 • Opsætning af ca. 15 lbm brorækværk inkl. fundamenter
 • Løbende koordinering med hovedentreprenøren og totalrådgiveren på boligprojektet.

Bygherre

AAB

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2020

Kompetence