Skæring Bæk Bro
AAB

Skæring Bæk Bro

Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen af det nye boligområde ”Skæring Bæk Huse” nord for Aarhus.

Etablering af ny bro- og vejforbindelse over Skæring Bæk i forbindelse med opførelsen af det nye boligområde ”Skæring Bæk Huse” nord for Aarhus. Vejforbindelsen udføres med en betonelementtunnel, som kobles til områdets nye boligveje.

Entreprisen omfatter følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerendeforanstaltninger
 • Rydning af eksisterende beplantning
 • Jordarbejder, herunder afrømning af ca. 325 m³ muld, indbygning af ca. 175 m³ friktionsfyld omkring bygværk, afgravning og genindbygning af ca. 50 m³ råjord samt udlægning af ca. 50 m³ muldjord i rabat og på skråninger
 • Midlertidig omlægning af Skæring Bæk
 • Etablering af kabelgrav inkl. udlægning af foringsrør
 • Opbygning af vejkasse, herunder udlægning af ca. 425 m³
 • bundsikringsgrus og ca. 200 m³ stabilt grus
 • Levering og montage af betonelementtunnel inkl. udførelse af
 • fugtisolering og erosionssikring
 • Etablering af ca. 75 lbm betonkantsten og ca. 100 m² fortov
 • Udlægning af ca. 850 m² asfalt
 • Opsætning af ca. 15 lbm brorækværk inkl. fundamenter
 • Løbende koordinering med hovedentreprenøren og totalrådgiveren på boligprojektet.

Bygherre

AAB

Rådgiver

Rambøll A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

Marts - April 2020

Kompetence