Gravemaskine 2
Kildebjerg Ry A/S

Skovagervej, etape 2

Anlæg af ny tosporet vej samt cykelstier

Anlæg af en ny tosporet vej på i alt 1.850 m ved Ry samt ca. 5 km asfalterede cykelstier. Endvidere etablering af tilslutninger til fire sideveje samt etablering af kantsten, rabatter, helleanlæg og rundkørsel.

 Entreprisen omfattede følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Opbrydning af 1.200 m² asfalt

 • Afrømning af 6.100 m³ muldjord

 • Afgravning og indbygning af 10.150 m³ jord

 • Etablering af 1.730 lbm dræn

 • Etablering af 110 lbm stikledninger inkl. tilkobling til hovedledning og vejbrønde

 • Sætning af 28 brønde

 • Levering og indbygning af 4.008 m³ BS II og 10.098 m² SG II

 • Udlægning af 4.030 m³ muldjord

 • Udlægning af 3.864 m² PA, 5.655 m² AB og 9.904 m² GAB

 • Sætning af 1.634 lbm kantsten

 • Såning af 9.500 m² græs

 • Opsætning af vejskilte

 • Opsætning af 25 stk. belysningsmaster inkl. fundament.

 

Bygherre

Kildebjerg Ry A/S

Rådgiver - vej

Rambøll A/S

Rådgiver - kloak

Orbicon A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførselsperiode

2014 - 2015

Kompetence