Mindebrogade 1.jpg
Aarhus Kommune

Urban Media Space

Omlægning af Havnegade fra Dynkarken til Skolegade samt Mindebrogade i det centrale Aarhus

Omlægning af Havnegade fra Dynkarken til Skolebakken samt Mindebrogade i det centrale Aarhus. Trafikken blev opretholdt på de berørte vejstrækninger i hele entrepriseperioden.

Entreprisen omfattede bl.a. følgende arbejder:

 • Trafikregulering

 • Opbrydning af eksisterende belægninger og rydning af inventar

 • Jordarbejde

 • Omlægning af eksisterende ledninger og kabler

 • Lægning af ca. 4.200 m nye kabelrør

 • Etablering af ca. 3.000 m² ny bundopbygning

 • Lægning af 50 m² fortovsfliser med bånd af granitchaussésten

 • Sætning af ca. 400 lbm nye kantsten

 • Broisolering af den blivende del af Mindebrogadebroen

 • Renovering af Mindebrogadebroen

 • Opsætning af 25 nye færdselstavler

 • Udlægning af ca. 3.000 m² asfalt inkl. afmærkning.

Bygherre

Aarhus Kommune

Rådgiver

Alectia A/S, Grontmij A/S, Rambøll A/S, Kristine Jensens Tegnestue

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 - 2013

Kompetence