Kirkevejen Lading.jpg
Favrskov Kommune

Kirkevejen i Lading

Jord-, kloak-, vej- og belægningsarbejder i forbindelse med vejudvidelse af Kirkevejen i Lading.

Entreprisen omfattede jord-, kloak-, vej- og belægningsarbejder i forbindelse med vejudvidelse af Kirkevejen i Lading.

Entreprisen indeholdt følgende hovedarbejder og -mængder:

 • Færdselsregulerende foranstaltninger

 • Rydning af eks. belægninger inkl. opbrydning af 110 lbm asfalt

 • Afrømning af ca. 35 m3 muld

 • Afgravning af ca. 130 m3 råjord

 • Indbygning af ca. 50 m3 råjord

 • Udlægning af ca. 45 m3 bundsikring og ca. 120 m2 stabilt grus

 • Etablering af vejafvanding ø160 PVC

 • Sætning af tre rendestensbrønde

 • Levering og udlægning af ca. 800 m2 asfalt

 • Etablering af ny flisebelægning omkring busskur

 • Udlægning af ca. 40 m3 harpet muld på rabatter

 • Såning af ca. 150 m2 græs på rabatter

 • Retablering af eksisterende fortove, kantsten, grusveje, stier og indkørsler.

Bygherre

Favrskov Kommune

Rådgiver

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2017

Kompetence