Maskinfører.JPG
AquaDjurs A/S

Skovgårde

Kloakering af sommerhusområde

Kloakering af følgende sommerhusområder i Skovgårde:

Ravnskvarteret, Fuglekvarteret, områderne nord for Nordvangsvej og Dalgårdsvej samt områderne syd for Hasselvej og Skovgårdsvej.

Områderne består af i alt ca. 450 sommerhuse.

Systemet blev opbygget med gravitationsledninger og centrale pumpestationer med forbindelse til Fornæs Renseanlæg via Fjellerup.

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

  • Etablering af ca. 3.800 m trykledning i dimensioner fra Ø75 til Ø125 mm PE100 PN10

  • Etablering af ca. 12.000 m gravitationsledning i Ø200 mm PP Ultra2

  • Etablering af 190 spulebrønde på hovedledninger i dimensioner Ø425 – Ø600 mm.

  • Etablering af tre oppumpningsbrønde

  • Sætning af ca. 420 skelbrønde inkl. stikledninger

  • Sætning og tilslutning af tre hovedpumpestationer.

Der blev i flere områder udført ekstra grundvandssænkning med sugespidsanlæg, da grundvandsspejlet lå relativt højt og dermed tæt på terræn i de perioder, hvor der var meget nedbør.

Bygherre

AquaDjurs A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2012 - 2015

Kompetence