ALBOA, Grønnegården 1.jpg
ALBOA

Kloakseparering af Grønnegården

Kloakseparering af afd. 12 – Grønnegården for boligorganisationen ALBOA. Bebyggelsen består af i alt 80 boliglejligheder fordelt på tre blokke

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende ydelser:

  • Fjernelse af eksisterende beplantning og belægninger for udførelse af kloakarbejder
  • Etablering af nye afløbsledninger og brønde mv. for hhv. spildevand og regnvand – i alt ca. 285 Ibm hovedledninger (regnvand) og ca. 330 Ibm stikledninger (spildevand)
  • Etablering af nye gulvafløb i kældre
  • Strømpeforing af blivende eksisterende ledninger
  • Etablering af ca. 130 Ibm nye vandstikledninger i terræn
  • Reetablering af asfalt-, belægningsstens- og flisearealer, samt øvrige berørte arealer.

Bygherre

ALBOA

Rådgiver

Ivar Lykke Kristensen A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2016

Kompetence