Skovl med jord
Syddjurs Spildevand A/S

Kloakseparering af Pindstrup Sydøst

Etape S3, som omfattede kloaksanering af Syrenvej, Kongsvej og Tjørnevej i Pindstrup på Djursland

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Separatkloakering af 350 meter hovedledning

  • Etablering af stik til ejendommene

  • Reetablering for ejendommene

  • Koordinering med beboere på de berørte veje.

Bygherre

Syddjurs Spildevand A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015 - 2016

Kompetence