Boligkontoret Aarhus, afd. 15.JPG
Boligkontoret Aarhus

Kloakseparering af afd. 15

Kloakseparering af afd. 15 for Boligkontoret Aarhus. Arbejdet blev udført omkring ¼ blok i Aarhus V

Arbejdet omfattede i hovedtræk:

  • Projektering

  • Dimensionering

  • Separering af regn- og spildevand.

Arbejdet omfattede følgende mængder:

  • Udskiftning og etablering af ca. fem stk. tag- og spulebrønde

  • Etablering af ca. 50 lbm regn- og spildevandsledninger i dimensioner fra Ø200, Ø160 og Ø110 mm PVC

  • Reetablering af belægninger, græs og plantearealer.

Bygherre

Boligkontoret Aarhus

Rådgiver

COWI A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2015

Kompetence