Vejlbygade.JPG
Aarhus Kommune

Kloakseparering - Vejlbygade

Kloakseparering omkring to blokke på Vejlbygade i Risskov ved Aarhus

Arbejdet omfattede i hovedtræk følgende arbejder:

  • Projektering

  • Dimensionering

  • Separering af regn og spildevand.

Arbejdet omfattede følgende hovedmængder:

  • Udskiftning og etablering af ca. 10 stk. tag- og spulebrønde

  • Etablering af ca. 150 lbm regn- og spildevandsledninger i dimensioner fra Ø200, Ø160 og Ø110 mm PVC

  • Retablering af belægninger, græs og plantearealer.

Bygherre

Aarhus Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2014 - 2015

Kompetence