Låsby.png
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Separatkloakering af Låsby

Kloaksanering af Låsby, 2. og 3. etape samt renovering og kloakering af Blochs Grund, som efterfølgende har skiftet navn til Låsby Søpark

Kloaksanering af Låsby, 2. og 3. etape. Kloaksaneringen omfattede i hovedtræk:

  • Separatkloakering af hovedledning

  • Stik til 170 ejendomme

  • Reetablering for 170 ejendomme

  • Koordinering med beboerne i de berørte områder.

3. etape omfattede desuden renovering og kloakering af Blochs Grund, som efterfølgende har skiftet navn til Låsby Søpark. Blochs Grund blev omdannet til et parkområde med bassiner til regnvandsopsamling samt en række forskellige aktivitetsmuligheder. Denne del af entreprisen omfattede i hovedtræk:

  • Dræning af området med sugespidsanlæg

  • Etablering af regnvandsbassiner i parkområde, udformet som små naturligt udseende søer med bevoksning, kapacitet på op til 19.000 m³

  • Etablering af 700 meter lang sti omkring området til at forbinde de otte aktivitetszoner

  • Etablering af 400 meter asfalteret stiforløb til skateboards eller løbehjul.

Bygherre

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Rådgiver

EnviDan A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Udførelsesperiode

2013 - 2017

Kompetence